Tuesday, August 2, 2016

Assignment 1 DCC1023 sesi Jun 2016

POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN
CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT

KOD KURSUS: DCC 1023
TUGASAN : 1
MARKAH : 10 %
KURSUS : CIVIL ENGINEERING MATERIALS
CLO 2 , CLO 3


Soalan;

a.       Terangkan secara ringkas  jenis-jenis simen yang biasa digunakan dalam pembinaan dan kegunaan khusus setiap jenis simen tersebut.

b.      Konkrit merupakan suatu bahan binaan yang paling meluas digunakan sebagai bahan binaan di seluruh dunia. Huraikan dan berikan pendapat kamu kenapakah konkrit menjadi suatu binaan yang sangat penting dalam pembinaan.

c.       Terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi kekuatan konkrit yang dihasilkan untuk pembinaan. Terangkan dengan jelas faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan konkrit.

d.      Berikan dan terangkan jenis-jenis ujian yang lazimnya dijalankan ke atas konkrit basah dan konkrit keras.Arahan:

1.       Bertaip font saiz 12.
2.       Double spacing.
3.       Jenis font : Time New Roman @ Ariall
4.       Binding
5.       Hantar pada :  17 Ogos 2016

Skema :

1.       Cover                  : 1 markah
2.       Indeks                 :  1 markah
3.       Pendahuluan       : 1 markah
4.       Kandungan         : 5 markah
5.       Penutup              : 1 markah
6.       Rujukan              : 1 markah


Total :  10 markah.