Sunday, January 22, 2017

ASSIGNMENT 2 DCC 1012 ENGINEERING DRAWING

Semua garisan binaan hendaklah ditunjukkan.
Hantar selepas cuti raya cina nanti.