Wednesday, June 29, 2016

DCC 1012 Topik 1 : Gemetry Drawing


Cara Penulisan dalam Lukisan Kejuruteraan

Contoh-contoh Penggunaan Garisan-garisan dalam Lukisan Kejuruteraan