Thursday, January 26, 2012

ASSIGNMENT 1 C4302

JABATAN KEJURUTERAAN AWAM
POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN DUNGUN TERENGGANU
C4302- KEJURUTERAAN JALAN RAYA DAN PENGANGKUTAN

TUGASAN 1

ARAHAN : SILA JAWAB SEMUA SOALAN.

SOALAN 1
Terangkan empat (4) Jenis alat-alat pengesan yang boleh digunakan bagi menjalankan kajian isipadu lalulintas.
(12 markah)
SOALAN 2
Berikut adalah data-data kajian kelajuan setempat dari sekumpulan pelajar Politeknik di bandar Dungun.


Kelas Kelajuan 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99
(KM/Jam)

Kekerapan 2 5 9 14 10 6
(f)

Tentukan Min, Mod , median dan sisihan piawai berdasarkan maklumat tersebut

(18 Markah )