Tuesday, September 6, 2011

C 4302: Bab 2 : Ekonomi Pengangkutan

BAB 2 EKONOMI PENGANGKUTAN

- Penilaian ekonomi dapat membezakan beberapa alternatif
dengan maksud dapat mengenalpasti suatu projek yang
memberi keuntungan .

Tujuan:

1. Mengenalpasti bahagian-bahagian aktiviti jalanraya yang boleh dijimatkan.
2. Mengurangkan perbelanjaan tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan.
3. Menentukan samada sesuatu skim itu berbaloi dari segi ekonomi.
4. Menolong pemilihan suatu cirri-ciri rekabentuk
5. mendapat maklumat yang membantu penilaian berbanding dengan skim-skim dan cadangan yang terbaik.

Komponen-komponen Kos Pengangkutan
i) Kos pembinaan- kos tanah
kos Bahan
kos buruh
kos perkhidmatan
kos landskap
kos struktur berkaitan
ii) Kos Penyenggaran –turap semula
- penandaan jalan
- kos bahan
- kos landskap
iii) Kos Operasi-Kos pengendalian kenderaan. Apabila menggunakan jalan, pastikan ada kerosakan kenderaan.
iv) Pencemaran alam sekitar-kesan-kesan dan kos menanganinya.

Faedah penilaian Ekonomi

1) Keselesaan
2) Penjimatan kos
3) Mengurangkan kemalangan

Empat Teknik Penganalisaan Ekonomi

i) Net Present Value (Nilai Bersih Semasa)
ii) First Year Rate Of Return (Kadar Pulangan Tahun Pertama)
iii) Internal Rate Of Return (Kadar Pulangan Dalaman)
iv) Cost Benefit Analysis (Analisa Kos-Faedah)

Kaedah Penilaian Ekonomi
-Penilaian ekonomi untuk sesuatu jalanraya merupakan perbandingan kos komponen pengangkutan yang dihitung daripada 2 atau lebih alternatif pembinaan jalan.
1) Alternatif Tidak Buat apa-apa
-mengekalkan piawaian sedia ada.
-kos sedikit tetapi senggaraan tinggi

2) Alternatif Pelaksanaan Projek
- pemilihan lebih daripada 1 projek

No comments: